Demans Nedir?
Demanslı Bir Hastada Neler Gözlenir?
Demans Nasıl Teşhis Edilir?
Risk Grupları
Hasta Yakınlarına Öneriler
Demans SözlüğüDemans SözlüğüSantral Sinir Sistemi

Sinir sistemi santral ve periferik olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Santral sinir sistemi beyin ve omurilik ile bunlaruın uzantılarından oluşmuştur


Senil Plak

Bkz amiloid plak


Serebral Korteks

Beyinin dış yüzeyinin adıdır ve düşünme, muhakeme, konuşma, anlama gibi işlevler ile ilgilidir.


Sinaps

Bir sinir hücresinden diğerine sinyal iletimi sırasındaki geçiş yeridir. Bir akson ucundan (presinaptik eleman) çıkan impulslarin alıcı hücrenin akson, dentrit ya da plazma membranlarına iletilmesini sağlayan sinir hücresi ile reseptör hücre arasındaki temas yeridir.


Sinaptik Vezikül

Küçük kese benzeri yapı. Sinaptik kavşakta sinir uyarısı geçişini sağlayan hücre içi membrana bağlı küçük kesecik


Sitokrom P450 Enzim Sistemi

Karaciğerde oksidatif metabolizmadan sorumlu enzimleri içeren grubun adıdır. Pek çok ilaç sitokrom P450 sistemi üzerinden metabolize olduğu için birlikte kullanımlarında ciddi ilaç-ilaç reaksiyonları ortaya çıkar.


Sitriatum (Neostriatum)

Caudat nükleus ve putameni ifade eder. İki tip neostriatal nöron vardır; bunlardan biri GABA'yı diğerleri ise ACh'i nörotransmitter olarak kullanır.


Somnolans

Uykuya eğilim anlamındadır. Uyanıklık bozukluğunun en hafif derecesidir. Somnolanstaki hasta kolaylıkla uyandırılabilir, uyandığında anlamlı sözlü yanıtlar verir ve emirlere uyar. Uyaran kesildiğinde tekrar uyur.


Sosyal Fobi

Başkaları tarafında eleştirilip, alay edilme, küçük düşme korkusudur. Topluluk önünde konuşma korkusunun en yaygın halidir


Spinal Kord

(=Omurilik). Santral sinir sisteminin beyinden sonraki ikinci elemanıdır. Beyin ile vücudun diğer bölümleri arasındaki haberleşmeyi sağlar


Sundowning

Akşam üstü saatlerinde başlayan davranış bozukluğu anlamındadır. Demans hastaları genellikle akşamları daha çok davranış problemi göstermektedir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Loş ışıkta çevreyi rahat görememeye bağlı algı kusurlarına yol açabilir.

Tau Protein

Dejenere olmuş sinir hücrelerinden oluşan nörofibriler yumakların yapısındaki temel proteindir


Tetrasiklik Antidepresanlar

Trisikliklere bir ester halkası eklenmiştir. Etkinlik ve yan etki profili benzerdir.


Trisiklik Antidepresanlar

1960'ların başında kullanıma girmiş olan antidepresan ilaçlardır. Grubun propotipi amiltriptilindir ve diğer ilaçların etkinliğini değerlendirmede referans olarak kullanılır. Bu gruptaki ilaçların avantajı ucuz olmalarıdır. Dezavanatajlar ise; etkinliğin geç başlaması, antikolinerjik yan etkilerin yoğun olması (ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar retansiyonu, hipertansiyon, kardiyak ileti bozukluğu....), doz aşımının tehlikeli olması ve bazı hastalarda (glokom, hipertansiyon, prostat hipertrofisi) kontrendike olmasıdır. Bu ilaçların kalp hastaları ve yaşlılarda kullanımı tehlikelidir.

Vasküler Demans (Multi İnfarkt Demans)

Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık demans nedenidir. Tekrarlayan inmeler sonrasında entellktüel kapasitede düşme, motor becerilerde bozulma ile karakterizdir ve eşlik eden halüsinasyon, delüzyon ya da depresyon görülebilir. Vasküler demansın başlangıcı genellikle anidir ve basamaklı bir seyir ile ilerler. Vasküler demansı olan hastalarda yüksek kan basıncı, kalp hastalığı ve diyabet gibi inme için risk faktörlerine sıklıkla rastlanır.

Wandering

Amaçsız gezinme. Hastanın başını alıp gitmesidir. Hasta evden çıkıp sokaklarda amaçsızca dolaşmaya başlar ve yolunu kaybetme olasılığı yüksektir. Bu durum ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir. Gezinme davranışı, hastanın evde idaresini güçleştirir.

Yan Etki

İlacın terapötik etkinlik sınırlarında kullanımı sırasında ortaya çıkan istenmeyen etkilerdir.


Yarılanma Ömrü

Bir ilacın yıkım ya da atılım nedeniyle plazma konsantrasyonun yarıya inmesi için geçen süredir.© Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No: 19 34394
Zincirlikuyu / İstanbul
Tel: (0212) 354 1800 - Faks: (0212) 273 0629
info@unutkanlik.gen.tr
Bu sitedeki bilgiler hekim veya eczacıya
danışmanın yerine geçemez.

Site Creation & Technology By
MagiClick Digital Solutions